PROJECT NOK IS GEBOREN!

NOK is het bovenlokaal project van Jeugdhuis Lodejo. In dit project wordt ingezet op drie pijlers: artistieke expressie, ondernemerschap en sociale cohesie.  NOK verbindt jongeren in en buiten het jeugdhuis. Dit wordt gerealiseerd door het in kaart brengen van talenten en interesses, workshops of lezingen te organiseren, activiteiten met een hoekje af uit te vinden […]